Yhteystiedot

Blues Bar Gobi Desert Canoe Club


Rautatienkatu 12 E , 33 100 Tampere

ma-ti / mon-tue 20-02
ke-la / wed-sat 16-02
su / sun 20-24 (02) (mahdollisen todennäköisesti)

Lauantaina 27.8. avaamme klo 20.00
Saturday 27.8. we’ll open at 8pm.

Kesäsunnuntait ( kesä-elokuu ) kiinni.
Summersundays ( june – august ) closed.


tel. 045-1619061
+358-45-1619061

050-68061

email.bluesbaari@gmail.com